In hoeverre moet je je als plusmama aanpassen als jouw mening afwijkt van de gezinsregels?

26-05-2019

Als plusouder wil je mee opvoeden en voel je je mee verantwoordelijk voor de kinderen. Maar heb je als plusmama dit mandaat wel?

Je hebt het mandaat nodig van je partner om je pluskinderen te corrigeren. Hij is de lijm tussen jou en de pluskinderen.

Het belangrijkste is dat je goede afspraken maakt met je partner.

Je kan een onderscheid maken tussen huisregels en opvoedingsregels. 
Je bespreekt de invulling die je geeft aan je rol als plusouder en welke verantwoordelijkheden uitsluitend aan de ouder toekomen.
Je kan afspreken wie in welke situaties het woord neemt naar de kinderen. 

Eens je deze spelregel doorhebt, kunnen de relaties in je samengesteld gezin heel 'smooth' lopen. De kinderen weten precies aan welke regels ze zich moeten houden in jullie gezin en ze weten duidelijk wie het 'gezag' heeft over hen.

Alleen op die manier kun je als plusouder een UNIEKE band opbouwen met je pluskinderen. Uniek in de zin dat je je rol als plusmama in overleg met je partner invult op de manier die het best bij jou/jullie past. Uniek in de zin dat je op zoek gaat naar de PLUS in jezelf en leert inzetten op je talenten.

Merk je dat je in je samengesteld gezin vastloopt en de gesprekken over de kinderen met je partner niets opleveren? Dan is het hoog tijd om de hulp van een onpartijdige bemiddelaar of coach in te roepen. Je kan alleen komen of samen met je partner, zoals je verkiest.