Als het samenwonen niet uitdraait zoals je had verwacht.. 

27-03-2019

Na een scheiding of overlijden ontmoet je je nieuwe liefde en ga je vol goede intenties over tot het bouwen van liefdevol gezin. Maar dan merk je dat het niet werkt ...

.

Uit onderzoek blijkt dat nieuw samengestelde gezinnen gemiddeld vier à zeven jaar tijd nodig hebben om de harmonie te vinden. Twee derde van de samengestelde gezinnen valt binnen de vijf jaar weer uit elkaar.

En dat is niet verwonderlijk.

Een samengesteld gezin run je vanuit totaal andere kerngedachten dan een kerngezin.

Voor stiefmoeders en -vaders is het heel hard aanpassen aan de nieuwe situatie. Zo ook voor de kinderen.

Je merkt dat hoe meer je je best doet, hoe minder het allemaal bolt en hoe meer de frustraties oplopen. 

Ondanks alle goede bedoelingen kunnen plusouders zich eenzaam voelen in het gezin. Ook kan de ex-partner een ongezonde impact hebben op het nieuwe gezin. Met als gevolg dat de relatie niet meer is wat het geweest is.


Wil je bij de gezinnen horen die het wél redden? Wil je je unieke spelregels ontdekken waardoor het voor jou wel werkt en waardoor het voor iedereen in het gezin aangenaam, ontspannen en plezant blijft?


Ieder samengesteld gezin is uniek in haar samenstelling. Ook de wijze waarop je als plusouder je rol invulling wil geven. Vind voor jezelf en je partner de ideale bouwstenen voor een gelukkig gezin en stel zelf je spelregels samen. Communiceer met elkaar over de verwachtingen.

Ik leer plusouders hoe ze van hun samengesteld gezin een succes kunnen maken.

  • Met aandacht voor de valkuilen voor plusouders én de mooie momenten.
  • Met tastbare instrumenten waarmee je aan de slag kunt om je samengesteld gezin te managen.

  • Met oog voor de behoeften van ieder gezinslid én de invulling die je aan je rol in het nieuwe gezin wil geven.

Neem contact op voor een gesprek