Je scheiding aanpakken


Tijdens je scheiding komt er zoveel op je af. Je wordt overweldigd door je emoties en moet tegelijk zoveel afspraken maken met je ex. 

JE KOMT ALLEEN 

Ik begeleid je stap voor stap doorheen je scheiding. Je krijgt een antwoord op je juridische vragen in verband met je scheiding. Je leert waar je de focus op moet houden. Je leert welke acties je moet ondernemen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. 


JE KOMT SAMEN MET JE PARTNER

Jullie willen de scheiding op een goede manier afronden. Jullie willen elk verder met jullie eigen leven en een regeling treffen voor de kinderen en het vermogen.  

Ik begeleid je in de verschillende stappen van de scheiding. Ik streef ernaar dat jullie een evenwichtig akkoord bereiken waar jullie zich beiden in kunnen vinden. 

Meningsverschillen en afwijkende standpunten kunnen er zeker zijn. Het is mijn rol als bemiddelaar om jullie te begeleiden naar werkbare oplossingen en concrete afspraken. 

Alle aspecten komen aan bod, zoals de zorg voor de kinderen, de woning, de inboedel, de eventuele vennootschappen, de alimentatie, de fiscaliteit, enz.  

Wanneer er een akkoord is over alle aspecten wordt de overeenkomst getekend en zorg ik voor de administratieve afhandeling van de scheiding. Jullie moeten hiervoor niet zelf naar de rechtbank te gaan. 

Je hebt geen advocaat nodig voor de scheidingsprocedure. 

ja, ik wil meer informatie over dit traject