Je scheiding aanpakken

Scheiden is een van de meest overweldigende levenservaringen. Het haalt je leven overhoop, je komt terecht in een onzekere periode, de emoties kunnen hoog oplopen en de communicatie loopt stroef.

Zonder dat ze het willen, komen de kinderen vaak terecht in een loyauteitsconflict tussen beide ouders.

Professionele begeleiding door een erkend bemiddelaar is aangewezen om het gesprek aan te gaan en tot een oplossing te komen. Op die manier kunnen jullie het verleden loslaten en de blik richten op de toekomst. 

Tijdens je scheiding komt er heel wat op je af. Je wordt overweldigd door je emoties en moet allerlei afspraken maken met je ex. 

Jullie willen de scheiding op een goede manier afronden. Jullie willen elk verder met jullie eigen leven en een regeling treffen voor de kinderen en het vermogen.

Ik begeleid jullie in de verschillende stappen van de scheiding en streef naar een evenwichtig akkoord waar beiden zich in kunnen vinden.

Meningsverschillen en afwijkende standpunten kunnen er zeker zijn. Het is mijn rol als bemiddelaar om jullie te begeleiden naar werkbare oplossingen en concrete afspraken.

Alle aspecten komen aan bod, zoals de zorg voor de kinderen, de woning, de inboedel, de eventuele vennootschappen, de alimentatie, de fiscaliteit, enz.

Wanneer er een akkoord is over alle aspecten wordt de overeenkomst getekend en zorg ik voor de administratieve afhandeling van de scheiding. Jullie moeten hiervoor niet zelf naar de rechtbank gaan.

Er is geen advocaat nodig voor de scheidingsprocedure. 

Hoe werkt het bemiddelingstraject?

  • Stap 1: het kennismakingsgesprek

Ik luister eerst naar jullie om een beeld te krijgen van de situatie en reeds gemaakte afspraken. Vervolgens leg ik uit hoe het traject werkt en geef een begroting van de kosten. Ik geef onmiddellijk een antwoord op dringende vragen. Op basis hiervan kunnen jullie beslissen of jullie het traject willen aanvatten.

  • Stap 2: de gesprekken

Het aantal gesprekken en de vordering van het traject varieert. De meeste koppels hebben vier tot acht gesprekken nodig om tot een globaal akkoord te komen. Indien jullie zelf al onderlinge afspraken gemaakt hebben, beperkt het traject zich tot de punten waar nog verfijning nodig is en kunnen één tot drie gesprekken voldoende zijn.

  • Stap 3: opmaak en ondertekening van de overeenkomst

Voor iedereen die een relatie beëindigt, gehuwd of niet, is het belangrijk om geschreven afspraken te hebben over diverse thema's. Hierbij komen alle aspecten aan bod, gaande van het familiale (kinderen), het financiële (verdeling vermogen, schulden, ...), het sociale (toelagen, kindergeld, ...) tot het fiscale (kinderen ten laste, belastingvoordelen, ...). De gemaakte afspraken worden gebundeld in een verstaanbare en duidelijke overeenkomst.

  • Stap 4: procedure Echtscheiding Onderlinge Toestemming of homologatie van de familiale overeenkomst

Het dossier bestaat uit een Verzoekschrift, de Overeenkomst(en) en de Bijlagen. Dit wordt ingediend bij de Familierechtbank waarbij je niet zelf voor de rechter dient te verschijnen en je geen advocaat nodig hebt.
Je krijgt het vonnis toegestuurd. Voor gehuwden: de echtscheiding wordt ingeschreven in het register van de Burgerlijke stand.

Mijn engagement

Ik help jullie doorheen deze moeilijke periode van 'ontkoppelen' zodat jullie beiden het leven een nieuwe wending kunnen geven na de scheiding.

Ik zorg ook voor de juridische afhandeling van de scheiding en overloop met jullie de fiscale gevolgen van de uitgewerkte regeling. Ik leg de zaken op een begrijpbare manier uit. 

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, leg ik indien gewenst rechtstreeks contact met bijkomende betrokken partijen (notaris, accountant, ...). 

ja, ik wil graag een vrijblijvend telefonisch overleg